Pedapuu Oy

Yhteistyössä Valfin kanssa Pedapuu on kehittänyt digitaalisen liiketoiminnan automaatiota ja fasilitointia.

Pedapuun missiona on valmistaa sisällöltään yhtenevää pedagogista materiaalia varhaiskasvatukseen sekä esi- ja alkuopetukseen. Yrityksen tuotteiden avulla varhaiskasvattaja saa valmiit materiaalit mm. liikunnan ohjaamiseen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen käsittelemiseen, kielellisen kehityksen tukemiseen sekä matemaattisten taitojen harjoittamiseen. Yrityksen tavoitteena on kansainvälinen kasvu kehittyvillä edtech-markkinoilla.

"Valfin kanssa olemme onnistuneet nostamaan yrityksemme skaalautuvuutta uudelle tasolle. Yhteistyö ei ole ollut pelkästään teknologista, vaan olemme saaneet myös lisää uusia taitoja ja itseluottamusta kansainväliseen kasvuun. Olemme myös kiitollisia nopeasti toimeen tarttuvasta palvelusta ja joustavasta yhteistyöstä."
Auli Ikonen & Laura Huhtiniemi, perustajat, Pedapuu Oy

Pedapuu Oy