Sivuston ehdot ja tietosuoja

Tämän verkkosivuston omistaa Valfi Oy, Y: 2770350-7 (Valfi). Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt rajoituksetta ja varauksetta seuraavat verkkosivuston käyttöehdot ja rekisteriselosteen.

Sivuston sisältö

 • Sivustoa koskevat tekijänoikeussäädökset. Sisällön lainaaminen tai uudelleenjulkaisu osittain tai kokonaan (mukaanlukien sisältö ja rakenne) vaatii Valfin myöntämän kirjallisen luvan.
 • Valfi ei vastaa tämän sivuston sisällön mahdollisista virheistä. Käyttöehtoja ja sivuston sisältöä muutetaan ja parannellaan ajoittain ja asiakkaan tulee olla tietoinen, että osa sisällöstä voi olla vanhentunutta.
 • Pyrimme pitämään haittaohjelmat ja virukset poissa sivustolta, mutta emme voi taata niitten täydellistä poissaoloa. Suosittelemme asiakkaille virussuojauksen käyttöä päätelaitteissaan.
 • Sivustomme sisältää linkkejä ulkopuolislle sivustoille. Valfi ei ota vastuuta ulkopuolisista sivustoista, niiden sisällöstä tai tarvallisuudesta.

Evästeiden käyttö sivustolla

 • Sivusto käyttää evästeitä teknisen toimivuuden takaamiseksi. 
 • Sivustoa voi myös käyttää ilman evästeitä, mutta jotkin käyttöliittymän ominaisuudet eivät välttämättä toimi oikein.

Tietojen kerääminen

 • Asiakkaan lähettäessä viestin tai tarjouspyynnön, asiakkaan nimi, viesti, yritys, puhelinnumero ja sähköpostiosoite rekisteröidään jatkoyhteydenpitoa varten.
 • Asiakkaan tilaamalla uutiskirjeen hänen osoitteensa rekisteröidään ja sinne voidaan lähettää kohdennettuja tiedotteita, artikkeleita ja mainoksia
 • Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin ulkopuolelle tai käytetä markkinoinnissa ilman erillistä lupaa.

Rekisteriseloste

 • Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö: Valfi Oy, Valtteri Kujala, Hallituskatu 36B, 90100 Oulu, [email protected]
 • Rekisterin nimi: Valfi Oy:n sivuston asiakasrekisteri
 • Henkilötietojen käytön tarkoitus: Asiakaspalvelu, asiakkaiden pyyntöihin vastaaminen
 • Rekisterin tietosisältö: Asiakkaan nimi, yrityksen nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, lähetetyt tukipyynnöt, viestit
 • Tietolähteet: Yhteyslomake, uutiskirjeen tilaus, chat-ikkuna
 • Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tietoja käytetään Valfissa sisäisesti eikä luovuteta eteepäin
 • Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Ei
 • Rekisterin suojauksen periaatteet: Vain oikeutetut ja tarpeelliset henkilöt saavat käyttää tietoja. Tietoliikenne suojattu HTTPS-yhteydellä, palomuurilla ja autentikoinneilla.

Website terms and privacy policy

This website is owned by Valfi Oy, Y: 2770350-7 (Valfi). By using this site, you agree without limitation or reservation to the following website terms of use and registry description.

Site Content

 • Site Copyright Notices. Reproduction or republishing of all or part of the content (including content and structure) requires written permission from Valfi.
 • Valfi is not responsible for any errors in the content of this site. The Terms of Use and the content of the Site are subject to change and improvement from time to time and the Customer should be aware that some of the Content may be out of date.
 • We strive to keep malware and viruses out of the site, but we cannot guarantee their complete absence. We recommend that customers use virus protection on their terminals.
 • Our site contains links to external sites. Valfi does not take responsibility for external sites, their content or security.

Use of cookies on the website

 • The website uses cookies to improve technical performance and the user experience 
 • The website can also be used without cookies, but some features of the interface may not work properly.

Data collection

 • When a customer sends a message or request for a quote, the customer’s name, message, company, phone number, and email address will be registered for further communication.
 • By subscribing to a newsletter, the customer’s address is registered and targeted newsletters, articles and advertisements can be sent there.
 • The information will not be disclosed outside the European Union or used for marketing purposes without specific permission.

Privacy Policy 

 • Registrar and contact person: Valfi Oy, Valtteri Kujala, Hallituskatu 36B, 90100 Oulu, [email protected]
 • Name of the register: Valfi Oy’s website customer register
 • Purpose of use of personal data: Customer service, responding to customer requests
 • Register Content: Customer Name, Company Name, Phone Number, Email Address,
 • Support Requests Sent, Messages
 • Information sources: Contact form, newsletter subscription, chat window
 • Regular disclosures: The information will be used internally by Valf and will not be disclosed in advance
 • Data transfer outside the EU or EEA: No.
 • Registry security principles: Only authorized and necessary persons may use the data. Communication is secured with HTTPS connection, firewall and authentication.