Pk-yrityksen johtamisessa tunteet usein voittavat tiedonkäytön

10.4.2021

Aalto-yliopiston tutkijat artikkelissaan linkittivät teknobuumin epäonnistuneita yrityksiä draamankerrontaan. Havainnoissa usein toistui esimerkiksi oman ylivertaisuuden tunnustumattomuus ja kyseenalaistamaton usko omaan osaamiseen. Antiikin kreikasta on lähtöisin käsite Hybris, jossa voittamattomana itseään pitävä sankari lopulta vauhdin sokaisemana tuhoutuu omaan ylpeyteensä. Tähän viittaa myös suomalainen sananlasku “ylpeys kulkee lankeemuksen edellä”.

Informaatiota ja tietoa on käytössä yrityksien päätöksenteossa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Pk-yritysten käyttämät sähköiset toiminnanohjaus- ja laskutusjärjestelmät,  verkkokaupat ja henkilökunnan käyttämät sosiaaliset työkalut ovat käytössä lähes kaikenlaisissa firmoissa. Kaiken sähköisen toiminnan ohella syntyy metatietoa, kuten lokeja ja statistiikkaa hyödynnettäväksi. Tästä huolimatta johto harvoin kykenee hyödyntämään dataa päätöksenteossaan vaan asiat pyritään tekemään ”kuten ennenkin”, omaan mututuntumaan ja luuloihin perustuen.

Erityisesti sähköisillä alustoilla kaupankäynti muuttuu yhä nopeammassa tahdissa, uudet Amazonin ja Uberin kaltaiset toimijat ravistelevat perinteisiä markkinoita vähittäiskaupasta palveluihin. Pk-yritysten suurin haaste ei ole käytettävissä olevan tiedon puute tai välinpitämättömyys vaan itseään kyseenalaistamaton ylpeys ja luulot omasta osaamisesta yhdistettynä korkeaan riskinottoon. Tämä yhtälö usein johtaa pitkällä tähtäimellä kilpailukyvyn rapautumiseen. Suuremmissa yrityksissä byrokratia ja vastuun jakautuminen useammille henkilöille huolehtii useimmiten objektiivisuudesta kun taas pienemmissä yrityksissä se on toimitusjohtajan tai muutaman hallitusjäsenen vastuulla. Asian toisella laidalla on toki luovuuden menettäminen johtuen samoista asioista.

Valtaosa hypetyshenkisestä startup-kulttuurista keskittyy puhumaan onnistumisista ja Elon Muskin sekä Steve Jobsin kaltaisista menestystarinoista. Merkittäviä oppeja voisimme löytää myös virheistä ja epäonnistumisista, joiden esiintulemiseen kannattaa meidän luoda rohkaiseva kulttuuri ja avoin foorumi. Kokemusten jakaminen ja ylipäätään äänen pitäminen yritysten välillä voi johtaa Linuxin kaltaisiin menestystarinoihin.

Kysy meiltä lisätietoja aiheesta