Koulutussopimuksella koodaukseen kiinni

6.10.2021

Olemme aloittaneet yhteistyön erityisammattioppilaitos Luovin kanssa. Valfi tarjoaa luovin opiskelijoille koulutussopimuspaikkoja ohjaten opiskelijoita monipuolisissa työtehtävissä ohjelmistokehityksen, tekoälyn ja digiyrittäjyyden saralla. Luovin opiskelijat pääsevät hyödyntämään tehtävissään monipuolista osaamista. Heillä on mahdollisuus työskennellä Valfin asiakkaiden kanssa ja tuoda esille rohkeasti omia ideoitaan. Pyrimme laajentamaan koulutusyhtieistyötä myös muihin erityisoppilaitoksiin ympäri maailmaa.

”Ohjelmointia oppii parhaiten, kun on merkityksellinen tosielämän ongelma, jota pääsee ratkaisemaan”

Tärkeänä osana oppimisessa on yrittäjähenkiseen ajatteluun kannustaminen ja itseluottamuksen vahvistaminen. Koulutuksen määränpäät mietitään yksilöllisesti oppilaiden kanssa. Koulutusyhteistyön pitkäjänteisenä tavoitteena voi olla niin työllistyminen Valfissa tai Valfin asiakkailla, oman yrityksen perustaminen kuin jatkokouluttautuminen. Koulutuksen aikana pyritään käyttämään paljon englannin kieltä.

Koulutuksen käytännön toteutus voidaan järjestää paikan päällä, monimuotokoulutuksena tai näiden hybridinä. Opiskelijan erityistarpeet ja toiveet asetetaan etusijalle sopivan koulutusyhteistyön valinnassa.

Jos olet kiinnostunut koulutusyhteistyöstä, etsit harjoittelijaa tai harjoittelupaikkaa, ota yhteyttä!

Valtteri Kujala

Valtteri Kujala

Founder, PhD