Henkilölaskimen valinta oikein

15.7.2021

Henkilöiden laskennan merkitys on yhä suurempaa, kun halutaan mitata liiketilojen käyttöä ja optimoida tilojen käyttöastetta. Myös kauppakeskukset ja toimistot haluavat laskea yhä paremmin henkilölukua tiloissaan. Henkilölaskimia on tarjolla markkinoilla useita. Henkilölaskennan tekniikka on kehittynyt viime vuosikymmenien aikana valokennopohjaisista henkilölaskimista konenäköpohjaisiin järjestelmiin, joita Valfi myös käyttää.

  • Kaikista yksinkertaisimmat henkilölaskimet ovat manuaalisia laskureita, joiden kävijälukemat tulee itse käydä kirjaamassa.
  • Puoliautomaattisissa henkilölaskimissa kävijälukemat latautuvat web-alustalle, mutta ne täytyy mahdollisesti käydä manuaalisesti siirtämässä johonkin erilliseen työkaluun.
  • Täysin automaattisissa henkilölaskimissa käytetään kehittynyttä konenäköä, jolla henkilölukemat voidaan laskea tarkasti. Konenäkö voi suodattaa pois myös turhat objektit ja esim. laskureiden edessä seisoskelevat henkilöt. Kehittyneet henkilölaskimet lähettävät datan pilveen, josta se on suoraan visualisoitu ja integroitu erilaisiin järjestelmiin tehokasta käyttöä varten.

Henkilöiden laskennalla tehostat liiketiloja

Liiketilat ja kaupalliset kiinteistöt kuluttavat paljon energiaa ja kuluvat nopeasti. Tiloja usein siivotaan, vartioidaan ja hinnoitellaan epävarmoihin arviointeihin perustuen. Tuomalla reaaliaikaista henkilölaskentaa tiloihin voit mitata niiden käyttöä tehokkaasti ja säästää merkittävästi tilojen ylläpitokustannuksissa, kuten siivouksessa. Vuokrattavien liiketilojen hinnanmäärityksessä voi käyttää myös apuna henkilölaskennan dataa.

Visualisoi henkilölaskimen data oikein

Kun dataa on yhä enemmän saatavilla tiloista, on sen sujuva visualisointi ja integrointi tärkeää. Henkilölaskimen hankkimisessa kannattaa kiinnittää huomiota sieltä saatavaan dataan ja sen jatkokäytettävyyteen. Henkilölaskimen toimittajalta kannattaa kysyä, voivatko he toteuttaa erilaisia integrointeja esim. intraneteihin tai kolmannen osapuolen järjestelmiin. Laskuritoimittajalta kannattaa myös varmistaa, että henkilölaskimen visualisoidut graafit ovat siinä formaatissa kun ne tarvitaan omaa seurantaa ja raportointia varten.

Henkilölaskennan visualisointi ja raportointi

Henkilölaskennan visualisointi ja raportointi

Täysin automatisoidussa henkilölaskimessa on sopivat integroinnit ja graafit valmiina. Näin henkilölaskimen käyttö ei lisää kiinteistön ylläpitäjän tai managerin työkuormaa. Sopivat henkilölaskennan raportit saa ulos valmiina järjestelmästä.

Haluatko kysyä lisää henkilölaskennasta? Jätä viesti tai yhteydenottopyyntö!

Valtteri Kujala

Valtteri Kujala

Founder, PhD