Henkilölaskimen valinta oikein

Henkilölaskimen valinta oikein

Henkilöiden laskennan merkitys on yhä suurempaa, kun halutaan mitata liiketilojen käyttöä ja optimoida tilojen käyttöastetta. Myös kauppakeskukset ja toimistot haluavat laskea yhä paremmin henkilölukua tiloissaan. Henkilölaskimia on tarjolla markkinoilla useita....
Kävijälaskurin merkitys liiketilassa

Kävijälaskurin merkitys liiketilassa

Kävijälaskurilla tai asiakaslaskurilla on suuri merkitys liiketilasi optimoinnin kannalta. Kun asiakasdataa on käytettävissä, onnistuu liiketilan tehokkuuden parantaminen huomattavasti helpommin. Konenäköpohjaisella kävijälaskurilla voit esimerkiksi laskea Liikkeessä...